Mendeley email Facebook FAPPZ LinkedIN ResearchGate ORCID (Open Research and Contributor ID)
Terpenix
Ošetřeno.cz
ZEMBAG
METROFOOD-CZ
BIOSTORE
NaTlapky.cz
NaMšice.cz
Pěstuj Bio!

Terpenix

Společnost Terpenix s.r.o. je spin-off firma České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Společnost jako taková vznikla v r. 2013, avšak naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti v oblasti vědy a výzkumu právě díky působení na ČZU. Společnost je zaměřena na širší využití potenciálu přírodních látek z rostlin.

Terpenix spin-off společnost České zemědělské univerzity v Praze

Specializovaný e-shop Ošetřeno.cz

Ošetřeno.cz - ošetřeno přírodou je projektem společnosti Terpenix s. r. o. Tento internetový obchod je zaměřen výhradně na prodej ekologických prostředků a přípravků na ochranu rostlin, vhodných do ekologického zemědělství. Nákupem těchto ekologických postřiků, také podpoříte jejich výzkum na České zemědělské univerzitě v Praze.

internetový obchod Ošetřeno.cz

Biostore

Účinné a bezpečné přípravky Biostore vyrobené z rostlin a rostlinných extraktů. Využíváme biologicky aktivních látek rostlinného původu při skladování zemědělských produktů. Zavedením nových přírodní extraktů do ochrany zemědělských produktů lze snížit spotřebu chemických pesticidů a snížit tak ekologickou zátěž prostředí. Tyto nové metody ochrany zemědělských produktů nachází uplatnění zejména v režimu ekologického zemědělství, ale i integrované a konvenční produkce, a zejména v malospotřebitelských systémech domácího skladování. Dalším důležitým aspektem použitelnosti rostlinných extraktů je jejich biologická odbouratelnost, omezený účinek na necílové organismy a nízká toxicita pro savce.

BIOSTORE

Katedra kvality a bezpečnosti potravin

Vědeckovýzkumná činnost KKBP pokrývá řadu oblastí agro-potravinářské problematiky. V oblasti využití přírodních látek je výzkum zaměřen na sledování antioxidační a antimikrobiální aktivity léčivých rostlin. Kromě hodnocení kvality masa a masných výrobků je katedra vybavena pro rutinní i speciální analýzy mléka a mléčných výrobků. Výzkum je zaměřen také na mléko kozí a ovčí. Senzorická analýza zemědělských produktů se orientuje na sledování změn organoleptických vlastností rostlinných a živočišných produktů během jejich skladování a zpracování. Sledován je také vliv způsobu produkce.

Katedra kvality a bezpečnosti potravin

METROFOOD-CZ

METROFOOD-CZ je první velká infrastruktura v České republice zaměřená na oblasti zemědělství, výživy a potravinářských věd. Tato oblast vyžaduje multidisciplinární přístup a odborné znalosti chemie, biologie, biochemie, výživy, dietetiky, toxikologie, potravinářské technologie, obecné metrologie, environmentálních věd, agroekologie, agronomie a chemie životního prostředí. METROFOOD-CZ poskytuje své služby široké škále uživatelů, výzkumníkům, akademickým pracovníkům, dozorovým orgánům statní správy, obchodníkům s potravinami, spotřebitelům a široké veřejnosti.

METROFOOD-CZ